1. Home
  2. Docs
  3. Angular Schematics Tutorial
  4. 19. logger

19. logger

W jednej z poprzednich lekcji, napisaliśmy Schematic, który dodaje fonta Lato do index.html, ale jedyną informacją po zakończeniu akcji jest suchy wpis „index.html updated”. Możemy uprzyjemnić korzystanie z Schematics poprzez context.logger:

Jeśli Schematic wykonuje wiele czynności to warto wypunktować wszystkie odpowiednimi logami.

Api loggera: