Angular

Angular Standalone API

Angular w swojej 14 wersji wprowadził do użytku standalone API, a w ramach 15 wersji standalone API zostało oznaczone jako stable (uprzednio znajdowało się w statusie “developer preview”). Zmiana, …

Angular

Typed Forms

W 14 wersji Angulara pojawiły się nowości w Reactive Forms. Opowiadałem o tym temacie podczas #4 Angular Meetupu. Nagranie prelekcji możesz obejrzeć tutaj.  Powracam do tematu z nowo zdobytym …

Angular

Teleportacja w Angularze

Teleportację, w kontekście aplikacji Angularowej, można określić jako zmianę umiejscowienia fragmentu widoku (w szczególności przeniesienie go do innego komponentu), przy jednoczesnym zachowaniu wiązań z danymi i eventami oryginalnego komponentu. …