Angular

Angular rozszerzanie elementów natywnych

Codziennością jest dla nas tworzenie nowych komponentów w angularowych aplikacjach. Korzystając z technik takich jak zaawansowane selektory dla dyrektyw oraz rozszerzanie natywnych elementów możemy osiągnąć interesujące rezultaty. W tym …