Angular

Angular Storybook

Component Driven User Interfaces (CDUI) to podejście projektowania i tworzenia interfejsów użytkownika, które skupia się na budowaniu aplikacji poprzez połączenie małych, samodzielnych komponentów. W CDUI, każdy element UI jest …

Angular

Teleportacja w Angularze

Teleportację, w kontekście aplikacji Angularowej, można określić jako zmianę umiejscowienia fragmentu widoku (w szczególności przeniesienie go do innego komponentu), przy jednoczesnym zachowaniu wiązań z danymi i eventami oryginalnego komponentu. …

Angular

Angular extended diagnostics

Często natrafić można na statystyki przedstawiające wzrost kosztu wykrycia i naprawienia błędu programistycznego jako funkcję wykładniczą.   Finding and fixing a software problem after delivery is often 100 times more …

Angular

Angular Tips & Tricks cz. VIII

Ostatnio bardzo prężnie działamy, starając się rozwijać angularową społeczność. Niedawno zorganizowaliśmy w Warszawie 2 MeetUpy, o tematyce związanej z NestJSem oraz Angularem. Dodatkowo, w październiku wzięliśmy udział w warsztatach …