Angular

Angular extended diagnostics

Często natrafić można na statystyki przedstawiające wzrost kosztu wykrycia i naprawienia błędu programistycznego jako funkcję wykładniczą.   Finding and fixing a software problem after delivery is often 100 times more …

Angular

Angular Tips & Tricks cz. VIII

Ostatnio bardzo prężnie działamy, starając się rozwijać angularową społeczność. Niedawno zorganizowaliśmy w Warszawie 2 MeetUpy, o tematyce związanej z NestJSem oraz Angularem. Dodatkowo, w październiku wzięliśmy udział w warsztatach …