Angular

Analog: meta-framework dla Angulara

W skrócie: czym jest Analog? Analog jest full-stackowym meta-frameworkiem przeznaczonym do budowania aplikacji i stron internetowych z wykorzystaniem Angulara. Jest nową technologią, ponieważ pierwszy release był w 2023 roku. …