Angular

Angular Elements

Czym jest Angular Elements? Jest to biblioteka, dzięki której możemy wykorzystać komponenty poza kodem Angular. W takim przypadku team frontend React może dodać feature do swojej aplikacji napisany w …