Wróć do strony głównej
Angular

Backend for Frontend… by Frontend?

Czym jest Backend for Frontend?

Zacznijmy od krótkiego wstępu czym jest API Gateway. Jest to serwis pośredniczący w komunikacji między klientami, a backendowymi serwisami wystawiającymi API.

Najważniejsze role i zadania, jakie przy tym pełni to:

  • bycie pojedynczym punktem styku pomiędzy backendem (który podzielony jest na wiele serwisów), a światem zewnętrznym,
  • ukrywanie informacji o podziale backendu na serwisy (z perspektywy klienta backend ukryty za api gatewayem wygląda i zachowuje się jak monolit),
  • pełnienie roli reverse-proxy dla backendowych serwisów,
  • bycie firewallem,
  • możliwość pełnego monitoringu ruchu sieciowego,
  • cachowanie, kompresja, load balancing, A/B testy,
  • uwierzytelnianie,
  • agregacja akcji (wysłanie kilku requestów do różnych mikroserwisów i agregacja odpowiedzi w ramach przetwarzania pojedynczego requesta od klienta).

Ze względu na dwa ostatnie punkty widzimy, że jest to coś więcej, niż tylko proxy. W roli api gatewaya nie występuje po prostu odpowiednio skonfigurowany nginx, lecz pełnoprawny backendowy serwis zawierający w sobie również logikę aplikacyjną.

Backend for frontend jest specyficznym wariantem wzorca api gateway, który wyróżnia się tym, że dla każdego klienta (klient rozumiany tutaj jako osobna aplikacja, np. aplikacja webowa i aplikacja mobilna, lub dwie aplikacje webowe mające różne funkcjonalności) tworzony jest dedykowany gateway (bff).

Co to zmienia (względem klasycznego api gatewaya):

 • każda para klient-bff może mieć pomiędzy sobą oddzielny, szyty na miarę kontrakt API,
 • logika skupiona dotychczas w jednym gatewayu jest rozdzielona na kilka serwisów, zgodnie z jej przeznaczeniem,
 • awaria pojedynczego bffa nie odcina od systemu pozostałych klientów.

Backend for Frontend by Frontend

A teraz pójdźmy o krok dalej i przenieśmy odpowiedzialność za stworzenie i utrzymanie własnego bffa do teamu frontendowego (para klient-bff jest nierozłączna, a w przypadku skalowania na wiele klientów podział odpowiedzialności jak na grafice).

Niesie to ze sobą pewne konsekwencje. Przede wszystkim pole do negocjacji kontraktu pomiędzy frontendem i backendem przesuwa się na kontrakt pomiędzy bffami, a mikroserwisami. Kontrakty i pełna komunikacja pomiędzy klientem i bffem staje się wewnętrzną sprawą teamu FE. Z racji większej odpowiedzialności w teamie FE wymagana jest też obecność co najmniej podstawowej wiedzy na temat tworzenia i działania aplikacji serwerowych. Team FE, kosztem własnych zasobów, ściąga z teamu backendowego część pracy (istotne, gdy w projekcie wąskim gardłem są zasoby ludzkie po stronie backendu).

Jak w pełni wykorzystać bliskość klienta i bffa

Zastosować do tego możemy nasz sprawdzony w boju stack technologiczny:

Gdy mowa o wielu klientach webowych w ramach pojedynczego systemu (np. popularny przypadek aplikacji webowej dla klienta i panelu administracyjnego do zarządzania) świetnym rozwiązaniem staje się monorepo.

Umieszczając w ramach jednego workspace aplikację webową i bff otrzymujemy między innymi pełne wsparcie typowania typescripta (zapewniające spójność kontraków między nimi). Umieszczając w ramach tego samego workspace wiele par klient-bff otrzymujemy możliwość łatwego współdzielenia reużywalnych modułów.

Implementacja BFF

NestJS, tak jak Angular, opiera się o podział aplikacji na moduły. W naszym przypadku zalecamy podział na moduły odzwierciedlający podział backendu na mikroserwisy (1 nestowy moduł per 1 mikroserwis). Prócz tego w bffie znajdą się też dodatkowe moduły, w szczególności:

 • moduł odpowiedzialny za (wstępne) uwierzytelnianie,
 • moduł proxy (do prostej obsługi wszystkich żądań, dla które nie ulegają żadnej agregacji po stronie bff).

W ramach pojedynczego modułu aplikację podzielić możemy na use-case’y, na które składa się para kontroler-serwis.Pojedynczy use-case obsługuje pojedyncze żądanie przychodzące ze strony klienta. Na potrzeby dalszej agregacji każdy use-case może udostępniać swoją funkcjonalność pozostałym use-case’om (np. poprzez bezpośrednie wstrzykiwanie tego serwisu, lub wprowadzenie dodatkowej fasady).

Wspomniana wyżej agregacja polega po prostu na tym, że use-case’owy serwis, prócz wykonania żądania do backendowego mikroserwisu może także skorzystać z funkcjonalności udostępnionych przez inne use-case’y, pobrać za ich pomocą dodatkowe zasoby i skomponować odpowiedź na żądanie klienta (przykład agregacji zasobu A i B do pojedynczej odpowiedzi AB na rysunku poniżej).

Kod każdego use-case’owego serwisu wygląda dość podobnie i składa się z:

 • zaimportowania kontraktu API,
 • wstrzyknięcia fasad (lub bezpośrednio innych serwisów),
 • pobrania głównego zasobu,
 • wyłuskania identyfikatorów dodatkowych zasobów,
 • pobrania dodatkowych zasobów (w miare możliwości współbieżnie),
 • agregacji zasobów w odpowiedź dla klienta (spójnie z kontraktem).

Dodatkowe funkcje i antywzorce

Bff może i/lub powinien spełniać następujące funkcje:

 • integracja z wybranymi usługami zewnętrznymi (np.autoryzacja, walidacja captchy, logowanie błędów wewnętrznych),
 • proxy dla żądań nie wymagających agregacji,
 • zmiana sposobu przetrzymywania tokenów autoryzacyjnych (np. jeśli w komunikacji bff – mikroserwis token przekazywany jest w nagłówku żądania to w komunikacji klient-bff skorzystać można z nieco bezpieczniejszych z ciasteczek http-only),
 • filtrowanie/forwardowanie błędów z mikroserwisów,
 • logowanie żądań/odpowiedzi w ramach komunikacji http z mikroserwisami (pomocne w szczególności w trakcie developmentu),
 • cachowanie,
 • wersjonowanie kontraktu api klient-bff,
 • request-retry,
 • SSR (angular universal),
 • wszelkie inne tematy związane z security (throttling, CORS, Cross-site request forgery protection, rate limiting itd.),
 • system mockowania odpowiedzi dla klienta (z wykorzystaniem bff i kontraktów klient-bff).

Bffowe antywzorce:

 • wykonywanie logiki biznesowej (100% logiki biznesowej powinno odbywać się po stronie mikroserwisów, bff to nie mikroserwis!),
 • agregacji requestów modyfikujących dane po stronie serwera (ryzyko doprowadzenia do niespójności),
 • kilka klientów korzystających z jednego bffa (wtedy mamy doczynienia z klasycznym gatewayem),
 • jeden klient korzystający z kilku bffów,
 • autoryzacja (weryfikacja dostępu do akcji/zasobu już na poziomie bffa).

Podsumowanie

Nie ma jednego, uniwersalnego rozwiązania w kwestii komunikacji pomiędzy backendem i frontendem. Każde podejście ma swoje wady i zalety. Wzorzec Backend for Frontend (by Frontend) powinien sprawdzić się w szczególności tam, gdzie:

 • jest więcej, niż 1 klient dla mikroserwisowych API,
 • w zespole projektowym mamy ekstra frontendowe zasoby do utrzymywania dodatkowej aplikacji po stronie FE, 
 • chcemy uprościć kontrakty opisujące komunikację z mikroserwisami przy jednoczesnym zapewnieniu klientom API szyte na miarę.

Dla frontend developerów jest to też niezła okazja by zdobyć bazowe doświadczenie na temat tworzenia i działania aplikacji serwerowych.

 

O autorze

Mateusz Dobrowolski

Sympatyk Typescripta mający kilkuletnie doświadczenie w tworzeniu Angularowych aplikacji.

Chcesz razem z nami przygotowywać treści na bloga?
Dołącz do nas i twórz wartościowy content dla sympatyków Angulara z Angular.love!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *