1. Home
  2. Docs
  3. Angular Schematics Tutorial
  4. 14. Console prompts

14. Console prompts

Generując nowy projekt poprzez Angular CLI, pojawia się do wyboru rodzaj styli:

Wykonanie promptera jest wyjątkowo proste. Załóżmy, że użytkownik tworząc serwis, może wybrać responseType, np. text:

Wybór jest ograniczony do 4 wartości: text, arraybuffer, blob i json (domyślny). Jest to dobra okazja, aby pomóc użytkownikowi z wyborem poprzez zaprezentowanie opcji do wyboru.


Przechodzimy do pliku schema.json i dodajemy nową pozycję o nazwie responseType:

Powyższy kod jest bardzo intuicyjny i myślę, że właściwie nie ma co tu wyjaśniać. Kluczem jest właściwość „x-prompt” z odpowiednią listą. Efekt w konsoli:

Pozostaje nam jeszcze zmodyfikować templatkę:

Wołamy komendę i wybieramy z listy „text”:

Efekt:

Kod:

https://github.com/tomasznastaly/angular-schematics-tutorial/pull/8/files